четвъртък, юли 23, 2009

Защо търсачките не бива да използват естествен език


Този интерфейс за търсене е пълно хюбре!
Попаднах на един изключително смешен – и твърде поучителен – анализ на това, което се е получило в Wolfram|alpha заради високомерието на разработчиците. Въвежда се нов и твърде полезен термин – хюбристичен интерфейс (от древногръцкото "ὕβρις" - особен вид дързост, изразяваща се в стремеж да надминеш боговете).

Авторът ругае псевдо-естествения (опитайте се да откриете там size of egg) език на заявките на Wolfram|alpha, като се мотивира с това, че този интерфейс отнема на потребителите контрола върху резултатите ("If the product is used as a tool, its interface should be as unintelligent as possible. Stupid is predictable; predictable is learnable; learnable is usable"). Желязна аргументация, доста трудна за оборване.

0 коментара :

Публикуване на коментар