вторник, април 14, 2009

За какво е нужна жената

Непреходните истиниМного изтъкнати умове на човечеството са се опитвали да отговорят на въпроса "За какво е нужна жената?". Отговор няма и до днес. Отговори от типа "За да не ти се струва животът песен", "Един дявол знае", "За нищо" и други подобни все пак не могат да бъдат наречени изчерпателни. Затова въпросът остава отворен. Независимо от това, мнозина на собствен риск се снабдяват с жени и дори намират в това определено (макар и явно нездраво) удоволствие. Именно към такива хора е насочено това ръководство. Внимателно го прочетете преди снабдяването с жена и го научете наизуст.

Общи сведения
Жената е същество основно от женски пол, обитаващо съвместно с мъжа, водещо заедно с него общо домакинство и, според някои източници, всячески опитващо се да му отрови живота. Характерни особености на жените са:
- рефлекторно възпроизвеждане на привличащи вниманието действия при вида на мъж;
- хипнотична реакция на всичко ярко и блестящо;
- повишена активност на слъзните жлези, имаща отбранително-настъпателен характер.

Окомплектовка
Жените обикновено се окомплектоват с тъщи, по-рядко - с деца. Последното е по-характерно за жените втора употреба. Ако не сте садомазохист, по-добре е да съхранявате тъщата отделно от жената.

Употреба
Отсъствието на строга научна основа провокира хаотична и несистемна употреба на жените. Например в някои африкански племена жените се използват при лов на крокодили - за примамване на последните на сушата, в Австралия - за износване на осиротели бебета на кенгуру, в Аляска - за подгряване на иглуто, а в Южна Америка - за прогонване от посевите на стада диви маймуни. На Балканския полуостров, съдейки по достигналите до нас фолклорни източници, традицията на употребата на жени е съществувала от древни времена. При това са били използвани за най-различни цели - в кулинарията, за охрана на дома в отсъствие на собственика, като средство за защита на дома от икономически трудности (вж. "Сиромашията се бои да влезе у работлива жена"), като валутна единица (вж. "Умната жена струва повече от елмаз"), заместител на трудови ресурси (вж. "Което дяволът не може, вика жената да го направи"), и дори като олекотител за коне (вж. "Жена като слезе от каруцата - на коня му олеква").

Техника за безопасност
Употребата на жените изисква безусловно спазване на някои основни техники на безопасност. Първо е необходимо да се убедите в нейната изправност. За това е достатъчно леко да я потупате по основата, намираща се в долната задна част на туловището. Нормалната реакция на изправната жена е глухо сумтене или думи от типа на "Разкарай се!", "Остави ме на мира!" и т.н. По-пространни тиради, нелицеприятно изразяващи се за вас и вашите роднини, свидетелстват за неизправност на жената (възможно е това да е временно), а ласкавата реакция е сигурен признак, че ролите са разменени и жената е решила да използва вас. Не се чувствайте поласкани - тя ще ви използва не така, както бихте желали, а най-вероятно за обновяване на личния си гардероб.

Трябва да се помни, че употребата дори на изправна жена е свързана с много опасности. Затова не се препоръчва да се намирате редом с нея без каска и специално защитно облекло от плътна тъкан. При първи признаци на неизправност е необходимо бързо да се отдалечите на безопасно разстояние, подавайки с всички достъпни средства сигнали за тревога (например чрез викове, жестове, светлинни сигнали, червени флагчета и т.н.). В никакъв случай не бива неизправна жена да бъде пускана на общодостъпни места, тъй като това може да доведе до големи жертви и разрушения. Необходимо е да се опитате да я изолирате в отделно помещение и да проведете комплекс от ремонтно-възстановителни мероприятия според прилежащото към нея техническо описание.

За съжаление все още няма закон, предписващ жените задължително да имат в себе си техническо описание и технически паспорт. Затова всички мероприятия по обслужването, ремонта и профилактиката на жените се извършват от мъжете на свой риск или на база многобройни слабопрофесионални ръководства, често неграмотно съставени и взаимно противоречащи си.

Обслужване и профилактика
Обслужването и профилактиката на жената са ориентирани към изпълнението на две задачи - поддръжка на нейната работоспособност и предотвратяване на посегателствата от страна на други мъже. Преди с втората задача успешно се справяше социалистическата държава с помощта на леката си промишленост. Демократичната държава за жалост вече не поема подобни задължения.

Историята показва, че в обществото винаги са доминирали два основни подхода към обслужването на жените въобще и на жената в частност. Според първия има смисъл жените да бъдат обслужвани само тогава, когато отказват, според втория жените въобще не бива да бъдат обслужвани, тогава те и няма да отказват. И двата подхода са порочни. Естествено, ако преди за поддръжката на жената в изправно състояние беше достатъчно веднъж годишно да й подарите повехнала клонка мимоза, нова тенджера и да я повозите с трамвая до най-близкото място за масов отдих, то сега дори само козметиката изисква значителни капиталовложения.

Заключение
Това ръководство не претендира да обхваща всички възможни проблеми, възникващи при експлоатацията на жените, тъй като това е принципно невъзможно. Затова, преди да пристъпите към употребата й, добре си помислете - наистина ли ви е толкова необходимо това и дали сте готови за среща с това така и не напълно изследвано и продължаващо да бъде опасно явление на природата?

1 коментара :

аз каза...

Уникално!
смях...смях...
тия дни съм толкова предпразнично заета, че го карам на автопилот... но този ти пост си иска джем сешън и...
като се изтекът празниците ще се включа :))))

Публикуване на коментар