четвъртък, декември 04, 2008

От ICQ: опиши се

Тя (18:08:57 30/11/2008)
опиши се

Той (18:17:39 30/11/2008)
<head><l_eye><r_eye>
<? include(brain)>
<mouth>
<? for (i=1;i<=32;$i++){add.tooth}; include(tongue);>
</mouth>
</head>
<body bgcolor="#CE9FCD"><l_hand ><? for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {add.finger};></l_hand> <r_hand><? for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {add.finger};></r_hand>
<chest><? include(heart) ></chest>
</body>
<legs><l_feet><? for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {add.finger};><r_knee><l_knee></l_feet><r_feet><? for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {add.finger};></r_feet></legs>

Той (18:17:56 30/11/2008)
май нищо не забравих

Тя (18:18:16 30/11/2008)
що не вървиш на майната си!!!

Той (18:20:18 30/11/2008)
винаги съм подозирал, че кожата ми е твърде светла...

0 коментара :

Публикуване на коментар