събота, февруари 06, 2010

Нелицензионно


И Исус е бил пират
Из ходатайство на гилдиите на търговците на риба и хлебарите от град Ейн Шева до римския прокуратор на Юдея, Самария и Идумея Пилат Понтийски:

"… след което гореспоменатият Йешуа от град Назарет чрез неизвестна технология (наричана от него "чудо господне" - но нашите експерти, книжници и фарисеи категорично отхвърлят такава терминология) е създал огромно количество нелегални копия от две риби и пет хляба. Точният размер на щетите не е възможно да бъде установен, но самото обстоятелство, че по такъв престъпен начин са били нахранени повече от 5000 (пет хиляди) души и остатъкът от нелегално размножените риби и хлябове е бил достатъчен за 12 (дванадесет) пълни кошници, говори достатъчно. Пропуснатите ползи възлизат минимум на 200 (двеста) денария, които учениците на гореспоменатия Йешуа първоначално са имали намерение да похарчат за провизии в магазините на нашия град, преди престъпникът да започне своята незаконна копирна дейност.

Трябва да подчертаем, че от всяка продадена риба ние плащаме в хазната 1 (една) лепта, а от самун хляб – 2 (две) лепти. Така престъпникът е откраднал не само от нас, добропорядъчните търговски корпорации на законопослушния град Ейн Шева, но и от самия кесар Тиберий, да трае животът му вечно!

Събитията застрашават държавната безопасност. Коленопреклонно молим да приемете нашето ходатайство и да арестувате гореупоменатия престъпник, за да предпазите икономиката на поверените на Вашето попечителство провинции от по-нататъшни пагубни трусове…"

2 коментара :

Публикуване на коментар