петък, май 12, 2006

Кратко ръководство за сроковете за работа с [не се чете]

"Днес" – утре.
"Утре" – напомни ми утре, че вече е днес. (виж "Утре")
"В рамките на седмицата" – следващата сряда.
"В рамките на седмицата, но до уикенда, моля" – в понеделник.
"След две седмици" – месец.*
"Месец" – неопределена, много голяма единица време.
"Три месеца" – три неопределени, много големи единици време.
"Наесен" – когато падне снегът. Снегът пада всяка година, така че "Наесен" е най-благоприятният срок, който практически няма как да не бъде спазен.
"След година" – не се използва, защото има "Наесен".* Популярна заблуда е, че две седмици са 14 дни. Не е така. Две седмици са 14 дни + "В рамките на седмицата" (тъй като втората седмица още не е свършила) + "Утре" (защото един ден не променя нищо). В някои специални случаи отчитането на "Двете седмици" започва от следващия понеделник, така се печелят още няколко дни.

Ако ви провърви, в крайна сметка срокът е месец, със закъснение от само един ден ("Утре").